Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) – Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ – LÊ CHÂN – HP
Facebook : Simsvmobihaiphong

SIM 4G VIETTEL ST90 + MT5C ~ 5GB/NGÀY. GIÁ:

(ST90 – Tk OĐ) (90k/tháng = 60Gb)
01634.975.646 = 120k
01635.640.040 = 130k
01626.609.422 = 100k
01628.939.474 = 130k
01629.32.4486 = 130k
01636.31.5767 = 120k
01636.400.162 = 100k
01654.900.557 = 100k
01657.568.259 = 100k
0165.80.74447 = 100k
01659.043.094 = 100k
01659.06.12.97 = 100k
01663.039.465 = 100k
016644.92.563 = 100k
01673.069.156 = 100k
01675.087.067 = 130k
01675.180.554 = 100k
01676.206.286 = 199k
01677.081.455 = 100k
01682.164.782 = 90k
01682.684.536 = 100k
01682.714.890 = 90k
01683.670.728 = 100k
01685.007.661 = 100k
01685.713.711 = 120k
01685.915.148 = 100k
01686.624.175 = 90k
01687.786.720 = 100k
01687.919.484 = 130k
01687.943.162 = 100k
01688.157.323 = 110k
01688.481.380 = 100k
01689.337.344 = 120k
01689.887.970 = 100k
01695.004.782 = 100k
01695.394.220 = 100k
01697.307.509 = 100k
01698.876.738 = 110k

(ST90+MT5C – TK OĐ) ~ 5Gb/ngày
01626.635.892 = 100k
01628.236.135 = 100k
01628.538.326 = 100k
01629.435.326 = 100k
01633.018.612 = 100k
01633.956.819 = 100k
01635.157.209 = 100k
01658.816.396 = 100k
01665.812.062 = 100k
01672.095.719 = 100k
01682.842.362 = 100k
01682.86.1365 = 100k
01683.353.216 = 100k
01685.938.382 = 120k
01689.176.195 = 100k
01693.15.6691 = 100k
01696.560.216 = 100k
– Sim nghe gọi sms vào mạng dung lượng khủng;
– Gói ST90 duy trì tự gia hạn 12 tháng mỗi tháng 90k;
– Cú pháp đăng ký gói ST90: ST90 —> 191 hoặc bấm gọi *098*090#;
Gói MT5C chỉ với 5k/ngày = 3Gb tốc độ cao (MT5C —> 191);
– Kiểm tra lưu lượng còn lại soạn KTTK —> 191./.
Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) – Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ – LÊ CHÂN – HP
Facebook : Simsvmobihaiphong

SIM 4G VIETTEL V90 (90K/THÁNG = 60GB + GỌI MIỄN PHÍ NỘI MẠNG + 50 PHÚT NGOẠI MẠNG)/ 1 NĂM. GIÁ: >= 150K/SIM

(TK OĐ – ĐK Chính chủ)
01672.624.253 = 150k
01633.511.394 = 160k
01673.508.293 = 160k
01682.669.087 = 160k
01682.730.877 = 160k
01682.911.461 = 160k
01683.348.890 = 160k
01683.354.736 = 160k
01683.731.534 = 160k
01685.979.412 = 160k
01686.048.346 = 160k
01689.933.408 = 160k

(Tk OĐ)
016.3534.8386 = 268k
01657.385.835 = 250k
01697.452.425 = 250k
01627.005.880 = 250k
01637.185.992 = 250k
01654.846.552 = 200k
01657.895.938 = 230k
01672.124.130 = 250k
01686.655.025 = 230k
01693.303.916 = 230k
01694.328.469 = 230k
01634.917.151 = 200k
01635.603.676 = 230k
01639.84.5978 = 200k
01654.76.0018 = 190k
01655.964.121 = 200k
01664.099.121 = 220k
01667.523.776 = 190k
01673.787.487 = 250k
01674.005.829 = 200k
01676.982.484 = 200k
01678.491.423 = 200k
01683.730.829 = 190k
01685.4646.94 = 220k
0169.335.4994 = 250k
01694.930.976 = 200k
01698.403.424 = 250k

(TK OĐ – ĐK Chính chủ)
01637.826.220 = 199k
01674.992.303 = 199k
01684.729.761 = 199k
01686.580.578 = 249k
01628.83.1121 = 199k
016290.272.95 = 180k
01629.07.1935 = 180k
01634.072.906 = 180k
01635.267.025 = 180k
01636.184.729 = 180k
01637.06.1484 = 199k
016376.777.02 = 189k
01652.670.848 = 199k
01652.91.46.92 = 189k
01665.410.638 = 189k
01668.79.4556 = 199k
016688.96.508 = 199k
01668.949.718 = 199k
01673.498.464 = 249k
01674.298.737 = 199k
01675.017.020 = 219k
01683.27.06.91 = 199k
01683.611.557 = 199k
01684.70.4448 = 199k
01685.139.795 = 189k
01686.090.884 = 219k
01686.407.424 = 219k
01686.73.0309 = 189k
01686.7393.58 = 199k
016878.27.225 = 199k
01689.458.758 = 249k
01694.862.339 = 239k
01694.908.018 = 199k
01696.025.486 = 219k

(TK OĐ)
0868.038.425 = 260k
0868.06.9795 = 280k
0868.125.816 = 280k
0868.1993.48 = 280k
0868.253.758 = 270k
0868.25.4348 = 270k
0868.25.7720 = 270k
0868.259.280 = 299k
0868.26.20.28 = 349k
0868.302.713 = 240k
0868.314.724 = 240k
0868.323.170 = 250k
0868.476.431 = 250k
0868.690.465 = 260k
0868.864.129 = 280k
0869.029.781 = 250k
0869.063.464 = 280k
0869.130.641 = 240k
0869.1369.72 = 260k
08691.595.42 = 250k
0869.184.211 = 260k
0869.188.482 = 270k
0869.208.647 = 240k
0869.212.247 = 329k
0869.254.337 = 270k
086.9294.090 = 299k
0869.329.612 = 280k
0869.351.654 = 250k
0869.639.573 = 250k
0869.874.982 = 270k
0961.284.102 = 270k
0961.43.0207 = 270k
096.1985.363 = 349k
096.2345.971 = 260k
0963.089.344 = 270k
0963.869.131 = 299k
0963.90.0407 = 280k
0964.167.202 = 290k
0964.506.880 = 329k
0964.947.404 = 290k
0965.006.158 = 299k
0966.189.316 = 280k
0966.50.3358 = 329k
096.757.1040 = 290k
0967.612.656 = 339k
0967.648.600 = 299k
0967.800.159 = 280k
0967.985.373 = 290k
0968.6699.03 = 345k
0969.511.019 = 280k
0969.84.3356 = 280k
096.9980.211 = 280k
097.138.1454 = 280k
097.170.1005 = 280k
097.189.2363 = 329k
097.1957.220 = 290k
0972.036.722 = 280k
0972.180.136 = 339k
0972.539.552 = 345k
0973.40.5262 = 329k
0974.04.03.69 = 299k
0974.298.776 = 280k
0974.543.181 = 299k
0974.757.144 = 290k
0975.788.137 = 280k
0977.036.411 = 280k
0978.452.155 = 280k
0979.167.148 = 299k
0979.320.558 = 299k
098.111.4543 = 280k
098.1414.557 = 290k
098.159.3378 = 319k
0981.609.223 = 299k
0981.765.131 = 299k
0982.125.162 = 339k
0982.37.0409 = 280k
0982.48.6263 = 299k
0983.657.133 = 280k
0983.912.035 = 270k
0984.648.663 = 349k
0984.991.227 = 290k
0986.290.454 = 299k
0986.392.400 = 280k
0986.962.774 = 280k
0987.036.356 = 299k
0987.203.178 = 299k
0987.58.3349 = 230k
0988.615.400 = 280k
09.888.36.422 = 290k
0989.246.650 = 280k
0989.50.98.50 = 349k

(TK OĐ – ĐK Chính chủ)
0868.130.537 = 250k
0868.674.032 = 260k
0868.82.4464 = 280k
0869.085.446 = 280k
0869.090.348 = 280k
0869.66.1082 = 290k
096.179.0503 = 270k
0962.97.4438 = 280k
0963.40.5752 = 270k
0963.42.0131 = 270k
0963.562.309 = 280k
0964.438.146 = 270k
0964.883.045 = 270k
0967.408.346 = 270k
0971.063.502 = 270k
0971.423.749 = 239k
0971.589.550 = 329k
0971.748.914 = 250k
0972.549.671 = 250k
0975.873.409 = 270k
0977.25.3751 = 250k
0977.538.370 = 260k
0982.417.608 = 280k
0982.946.519 = 280k
0984.859.843 = 299k
0986.174.870 = 270k
0986.190.543 = 270k
0987.546.719 = 280k

– Sim nghe gọi sms vào mạng dung lượng khủng;
– Gói V90 duy trì tự gia hạn 12 tháng mỗi tháng 90k;
– Cú pháp đăng ký gói V90: V90 —> 191 hoặc *098*999#;
– Kiểm tra lưu lượng còn lại soạn KTTK —> 191./.
Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) – Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ – LÊ CHÂN – HP
Facebook : Simsvmobihaiphong

SIM 4G VIETTEL MT5C (5K/NGÀY = 3GB)/ 1 NĂM. GIÁ:
(Tk OĐ)

0868.236.476 = 90k
0868.259.748 = 90k
0868.476.028 = 90k
0963.470.310 = 90k
0963.487.440 = 99k
0971.269.824 = 90k
0972.934.250 = 90k
0981.142.485 = 90k

– Sim nghe gọi sms vào mạng dung lượng khủng;
Gói MT5C chỉ với 5k/ngày = 3Gb tốc độ cao (tự động gia hạn hàng ngày);
– Có thể đăng ký nhiều lần gói MT5C trong ngày;
– Cú pháp đăng ký gói MT5C: MT5C —> 191;
– Cú pháp huỷ gia hạn gói MT5C: OFFMT5C —> 191;
– Kiểm tra lưu lượng còn lại soạn KTTK —> 191./.
Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) – Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ – LÊ CHÂN – HP
Facebook : Simsvmobihaiphong

Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

1 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

2 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

2 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

2 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

2 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phí

2 Sim 4G Viettel gói cước V90 - ST90 - MT5C - Sim trả trước dung lượng data khủng gọi miễn phíBình luận


Tin liên quan

 •  

  Hóa đơn điện tử giải pháp thay thế cho hóa đơn giấy

  Hóa Đơn Điện Tử VNPT VNPT INVOICE dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT Hóa đơn điện tử giải pháp...

   
 •  

  Bán Thánh Sim 4G Vietnamobile - đã có sóng 4G Vietnamobile tại Hải Phòng

  LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) - Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ - LÊ CHÂN - HPFacebook : SimsvmobihaiphongTHÁNH SIM...

   
 •  

  Bán Thánh Sim Vietnamobile Phôi 3g Phôi 4G - Liên hệ 0934.338.020

  LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) - Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ - LÊ CHÂN - HPFacebook : SimsvmobihaiphongTHÁNH SIM...

   
 •  

  Bán Thánh sim 4G Vietnamobile - Sim 4G Mobi Vina Viettel - giá tốt nhất - nhiều ưu đãi nhất

  CHUYÊN:--->Sim 4G Mobi C90: 90k/tháng=60Gb+ Miễn phí nội mạng+50ph ngoại mạng;--->Sim 4G Mobi QN50:...

   
 •  

  Kẹt tiền thanh lý ít sim taxi

  01258.177.177 01258.178.178 01279.6666.11 01243.155.155 01292.323.323 01277.302.302 0127.49.01234 01255.355.355 01275.121.121...

   
 •  

  Bán Sim 4G Viettel MT5C 5k/ngày 3Gb tốc độ cao

  LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) - Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ - LÊ CHÂN - HPFacebook : SimsvmobihaiphongSIM 4G VIETTEL...

   
 •  

  Bán Thánh Sim Vietnamobile phôi 3G phôi 4G giá tốt nhất

  LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) - Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ - LÊ CHÂN - HPFacebook : SimsvmobihaiphongTHÁNH SIM...

   
 •  

  Thánh sim Vietnamobile giá rẻ, dễ nhớ: 0921.161.848 0924.626676 0924.636.818

  Thánh sim giá rẻ, dễ nhớ: 0921.161.848: 700k 0924.626676: 650k 0924.636.818: 700k Nạp 20k/tháng vào 3G data tẹt ga....

   
 •  

  Hotline VinaPhone quận Bình Tân 0888775776 hỗ trợ đăng ký sim tận nơi.

  VinaPhone Quận Bình Tân VinaPhone TPHCM - Trung Tâm Kinh Doanh Hotline VinaPhone quận Bình Tân 0888775776 hỗ trợ...

   
 •  

  Bán Sim 4G Viettel V90 90k/tháng 60Gb gọi miễn phí các cuộc nội mạng 50 phút ngoại mạng free

  LH : 0934338020 (Fb, Zalo, Viber) - Đ/C : 10/48/217 MIẾU HAI XÃ - LÊ CHÂN - HPFacebook : SimsvmobihaiphongSIM 4G VIETTEL...

   

 
 
 • Mua ngay
 • Mua ngay
 • Mua ngay
 • Mua ngay
 • Đầu trang
To cart
Show quick cart
Mua ngay
Màu sắc
Kích cỡ
Số lượng
Thành tiền
Liên hệ
Họ và tên
Điện thoại *
Email
Địa chỉ
Ghi chú
Mã giảm giá